home

ŽILBYT, s.r.o.
Nanterská 8399/29
010 08 Žilina
e-mail E-mail:
info@zilbyt.sk
phone Klientske centrum:
Ekonomický úsek:
+421 41/56 53 134
+421 41/56 50 049
bus Trolejbusové linky:
Autobusové linky:
4, 5, 6, 7, 14
20
home

ŽILBYT, s.r.o.
Nanterská 8399/29
010 08 Žilina
e-mail E-mail:
Dispečing:
info@zilbyt.sk
dispecing@zilbyt.sk
     
phone Technický úsek:
+421 41/56 53 134
Havarijná služba
/non-stop/:
+421 905 30 30 50home

Prevádzka pohrebísk
a domov smútku:
M. Rázusa 1129, 010 01 Žilina
e-mail E-mail:
refcintorin@zilbyt.sk
     
phone Správa pohrebísk:
0905 50 90 90
http://www.zilbyt.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavicka-malagk-is-103.pnglink

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 21.05.2012 uznesením číslo 57/2012 schválilo založenie obchodnej spoločnosti ŽlLBYT, s.r.o. za účelom správy obecného a iného majetku, v ktorej Mesto Žilina je jediným spoločníkom a 100% vlastníkom. Mesto Žilina vykonáva všetky práva a povinnosti spoločníka a zakladateľa v spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. vždy na základe predchádzajúceho rozhodnutia Mestského zastupiteľstva Žilina.

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Vložka číslo: 56867/L zo dňa 14.06.2012 a hlavnou činnosťou je správa obecného majetku a správa nehnuteľností v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov v jednotlivých bytových domoch – bytoch a nebytových priestoroch. Zabezpečujeme správu 1216 bytov (mestské nájomné byty 1214 a 2 byty vlastníkov),  140 nebytových priestorov ( 115 nájomných nebytových priestorov, garáži a 25 nebytových priestorov, garáži vlastníkov), 25 CO krytov a 39 školských zariadení v meste Žilina.

Výpis z Obchodného registra

 

 

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. oznamuje:

Mesto Žilina má záujem o odkúpenie bytov od vlastníkov:

1x 1-izbový byt / Plocha bytu spolu s balkónom nesmie presiahnuť rozmer 45 m² /

3x 2-izbový byt / Plocha bytu spolu s balkónom nesmie presiahnuť rozmer 60 m²/

Ponuky a návrhy posielajte na adresu:               Mestský úrad Žilina

                                                                        Námestie obetí komunizmu 1

                                                                        Odbor sociálny, zdravotný a bytový

                                                                        011 31 Žilina

Viac informácií na bytovom odbore tel.č. 041/706 31 09

 

 

Venujte pozornosť:

 Ponuka nebytových priestorov  Tlačivá na stiahnutie  Kontakt
volne-priestory tlaciva kontakt