home

ŽILBYT, s.r.o.
Nanterská 8399/29
010 08 Žilina
e-mail E-mail:
info@zilbyt.sk
phone Klientske centrum:
Ekonomický úsek:
+421 41/56 53 134
+421 41/56 50 049
bus Trolejbusové linky:
Autobusové linky:
4, 5, 6, 7, 14
20
home

ŽILBYT, s.r.o.
Nanterská 8399/29
010 08 Žilina
e-mail E-mail:
Dispečing:
info@zilbyt.sk
dispecing@zilbyt.sk
     
phone Technický úsek:
+421 41/56 53 134
Havarijná služba
/non-stop/:
+421 905 30 30 50home

Prevádzka pohrebísk
a domov smútku:
M. Rázusa 1129, 010 01 Žilina
e-mail E-mail:
refcintorin@zilbyt.sk
     
phone Správa pohrebísk:
0905 50 90 90
http://www.zilbyt.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavicka-malagk-is-103.pnglink

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 21.05.2012 uznesením číslo 57/2012 schválilo založenie obchodnej spoločnosti ŽlLBYT, s.r.o. za účelom správy obecného a iného majetku, v ktorej Mesto Žilina je jediným spoločníkom a 100% vlastníkom. Mesto Žilina vykonáva všetky práva a povinnosti spoločníka a zakladateľa v spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. vždy na základe predchádzajúceho rozhodnutia Mestského zastupiteľstva Žilina.

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Vložka číslo: 56867/L zo dňa 14.06.2012 a hlavnou činnosťou je správa obecného majetku a správa nehnuteľností v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov v jednotlivých bytových domoch – bytoch a nebytových priestoroch. Zabezpečujeme správu 1216 bytov (mestské nájomné byty 1214 a 2 byty vlastníkov),  140 nebytových priestorov ( 115 nájomných nebytových priestorov, garáži a 25 nebytových priestorov, garáži vlastníkov), 25 CO krytov a 39 školských zariadení v meste Žilina.

Výpis z Obchodného registra

 

OZNAM 

 

Dňa 24.10.2016 od 12.00 hod. do 16.00 hod.

a

dňa 26.10.2016 od 7.oo hod. do 16.30 hod. 

 

bude KLIENTSKÉ CENTRUM z dôvodu účasti zamestnancov na

školení zatvorené.

 

Pokladňa a technický úsek pracujú v nezmenenom režime.

 

 

           

 

 

Venujte pozornosť:

 Ponuka nebytových priestorov  Tlačivá na stiahnutie  Kontakt
volne-priestory tlaciva kontakt