GDPR

Povinné informovanie a Informácie o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Práva dotknutej osoby, Právne základy spracúvania osobných údajov, Spracúvanie súborov cookie nájdete prehľadne spracované na tomto linku: