Kontaktujte nás

Telefónne kontakty:

HOTLINE KONTAKTY

Havarijná služba

PO-PIA: 15:00 – 7:00
víkendy a sviatky: NONSTOP

Kontaktujte nás

E-mailové kontakty:

Založenie spoločnosti

ŽILBYT, s.r.o.

Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina, IČO: 46723994, DIČ: 2023541344

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 21.05.2012 uznesením číslo 57/2012 schválilo založenie obchodnej spoločnosti ŽlLBYT, s.r.o. za účelom správy obecného a iného majetku, v ktorej Mesto Žilina je jediným spoločníkom a 100% vlastníkom. Mesto Žilina vykonáva všetky práva a povinnosti spoločníka a zakladateľa v spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. vždy na základe predchádzajúceho rozhodnutia Mestského zastupiteľstva Žilina.

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Vložka číslo: 56867/L zo dňa 14.06.2012 a hlavnou činnosťou je správa obecného majetku a správa nehnuteľností v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov v jednotlivých bytových domoch – bytoch a nebytových priestoroch. Zabezpečujeme správu bytov (mestské nájomné byty a byty vlastníkov), mestských garáži, garáži v osobnom vlastníctve, nebytových priestorov, nebytových priestorov v osobnom vlastníctve, nebytových priestorov špeciálneho určenia na účely civilnej ochrany obyvateľstva, školských a predškolských zariadení, mestských cintorínov, domov smútku, stavby osobitného určenia, kultúrnych domov.

 

Ako sa k nám dostanete?

Prístupnosť:

Trolejbusová doprava: č. 4, 5, 6,7, 14 ul. Sv. Cyrila a Metoda

Vystúpiť smerom k veterinárnej klinike, odbočiť doľava smer Nanterská ul. žltá budova vpravo ( detské dopravné ihrisko Vlčince).

Susediace budovy: Gréckokatolícka cirkev Žilina a Materská škola)

Trolejbusová doprava: č.4,5,6,7,14 ul.Obchodná

Vystúpiť a pokračovať smerom ku Materským školám

Autobusová doprava: č. 20