Objekty

Cintoríny a domy smútku

Od 1. októbra 2015 prebrala správu 16 pohrebísk (cintorínov) na území mesta Žilina spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. Prevádzka správy pohrebísk a domov smútku je zriadená na starom cintoríne M. Rázusa 1129, Žilina.


Naše kontaktné údaje:
0905 50 90 90
refcintorin@zilbyt.sk

DOMY SMÚTKU v správe

P.č.    Mesto    Názov budovy
S.č.
1 Žilina Dom smútku v Brodne 284
2 Žilina Márnica v Brodne 462
3 Žilina Dom smútku v Budatíne 1029
4 Žilina Dom smútku v Bytčici 157
5 Žilina Dom smútku v Mojš.Lúčke 627
6 Žilina Dom smútku v Pov.Chlmci 826
7 Žilina Dom smútku v Trnovom 217
8 Žilina Dom smútku vo Vraní nezapísané
9 Žilina Dom smútku v Zádubní 260
10 Žilina Dom smútku v Zástraní nezapísané
11 Žilina Zvonica v Zástraní 193
12 Žilina Dom smútku starý cintorín 1129

Úradné hodiny - prevádzka Starý cintorín M. Rázusa 1129, Žilina

PONDELOK: 7,00  - 16,00
UTOROK: nestránkový deň
STREDA: 7,00 - 16,00
ŠTVRTOK: nestránkový deň
PIATOK: 7,00 - 12,00
SOBOTA: zatvorené
NEDEĽA: zatvorené