Cenník poplatkov

CENNÍK POPLATKOV PLATNÝ OD 1.3.2023:

(poplatky sú uvedené vrátane DPH)

 

Za pokladničnú operáciu                                                                                     1,00 €
Vystavenie splátkového kalendára – 1. splátkový                                               20,00 €
Vystavenie splátkového kalendára – 2. splátkový a každý ďalší                             50,00 €
1. upomienka zaslaná SMS/email 1,50 €
1. upomienka zaslaná  poštou                                                                             5,00 €
2. upomienka - Pokus o zmier zaslaný poštou                                                   10,00 €
3. upomienka - Zápis na právne oddelenie zaslaný poštou (výzvy, výpoveď)      10,00 €
Poplatok za ostatné  administratívne úkony (rôzne potvrdenia)                     4,00 €
Potvrdenia  do predložených formulárov /1 str.                 1,00 €
Poplatok za výmaz záložného práva         10,00 €
Vystavenie  kópii dokladov / 1 str.   0,50 €
Zaslanie doporučených listových zásielok (na vlastnú žiadosť)          5,00 €
Zaslanie  obyčajných listových zásielok (na vlastnú žiadosť)      3,00 €
Doručovanie nájomnej zmluvy na vlastnú žiadosť do bytu   10,00 €
Vystavenie dohody   o ukončení nájomného vzťahu  10,00 €
Poplatok za zablokovanie a odblokovanie parkovacej karty                       20,00 €
Vystavenie kópie nájomnej zmluvy zo spisu   5,00 €