Nápisy na krycie dosky

23.1.2024

Nápisy na krycie dosky

Vážení nájomcovia,

oznamujeme Vám, že v prípade realizácie nápisu na krycie dosky z urnových miest v nových kolumbáriách na pohrebiskách v Žiline na Starom cintoríne, Závodí, Vraní a Bytčici-evanjelický cintorín je potrebné dodržať schválené fonty písma, ktoré sú uvedené v tomto ozname. Fonty písma na krycie dosky boli schválené Útvarom hlavného architekta mesta Žilina.